Retourneren

Wanneer kan je een product retourneren?

  • Bij verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne de verzegeling na de levering niet is verbroken.
  • Het product binnen de fabrieksgarantietermijn defect is gegaan, in een geval van fabrieksgarantie.

Hoe kunt u een product retourneren?

  • Door een e-mail te sturen na info@suppzone.nl (Binnen 24uur reactie)
  • De klanten service stuurt u een mail hoe de product(en) kunnen worden geretourneerd. 

Herroepingsrecht:

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in de winkel doet, tenzij anders vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in je bezit is. Hiermee bedoelen we wanneer het pakket door jou of door jou aangewezen derde in ontvangst is genomen. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de herroepingsmededeling hebben ontvangen. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de transactie oorspronkelijk is verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; er worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Na herroeping moet je de goederen zo snel mogelijk, en binnen 14 dagen aan ons terugzenden of overhandigen. Je bent op tijd als de goederen zijn teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Daarnaast ben je alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze waardevermindering mogen wij in dat geval verrekenen met het terug te storten bedrag.

  • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u een email sturen naar info@suppzone.nl

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht bij het retourneren?

  • Bij het aanspraak maken op het herroepingsrecht
  • Miskoop

Wanneer worden er geen kosten in rekening gebracht bij het retourneren?

  • U heeft het verkeerde product ontvangen
  • Het product is kapot geleverd
  • Het product is over de houdbaarheid datum 

Mocht u veder nog vragen hebben over het retourneren, neem dan contact op met info@suppzone.nl